Przydomowe oczyszczalnie ścieków

0
179
Rate this post

Jednym z najskuteczniejszych i coraz częściej stosowanym sposobem na utylizację nieczystości z domowej instalacji kanalizacyjnej są z pewnością funkcjonalne i wydajne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ich zasada działania opiera się na dwóch etapach pracy, z których pierwszy to czyszczenie pierwotne, wstępne, polegające na zatrzymywaniu stałych cząstek zanieczyszczeń. Odbywa się to w zbiorniku gnilnym, wykonanym najczęściej z żelbetu lub wytrzymałego tworzywa sztucznego. Musi on być zaopatrzony w skuteczną wentylację, właz oraz filtr doczyszczający i separatory tłuszczu, należy go również regularnie opróżniać. Każda przydomowa oczyszczalnia ścieków ma zamontowane złożone konstrukcje, takie jak system drenażu rozsączającego, filtry piaskowe, żwirowo-piaskowe lub komory osadu czynnego. Zachodzi w nich drugi etap czyszczenia, zwany wtórnym, po którego zakończeniu ścieki są już niemal w 95 procentach czyste i mogą zostać odprowadzone do gruntu lub nawet zbiornika wody, bez jakiejkolwiek szkody dla środowiska naturalnego.