Zerwane więzadło w kolanie

0
224
Rate this post

Diazepam (Diazepam, Relanium, Yalium) jest lekiem zbliżonym działaniem do poprzedniego, wykazuje jednak silniejsze działanie przeciwlękowe i tłumiące agresywność oraz w opinii większości autorów — także silniejsze działanie miorelaksacyjne i przeciwdrgawkowe. Jednym z czynnych metabolitów diazepamu jest oksazepam, którego kumulacja w mózgu wiąże się w dużej mierze z długotrwałym działaniem diazepamu i jego właściwościami przeciwdrgawkowymi. Poza działaniem lękowym jest szczególnie wartościowym lekiem przeciwdrgawkowyru i odgrywa ważną rolę w przerywaniu stanu padaczkowego, rzucawki ciężarnych, tężca i innych stanów drgawkowych. Stosowany jest ponadto w zwalczaniu stanów spastycznych mięśni oraz w premedykacji chirurgicznej. Ma duże znaczenie w leczeniu pobudzeń u alkoholików. Ma również zastosowanie w kardiowersji (w tym celu podaje się dożylnie ok. 30 mg). Diazepam wywołuje tolerancję i zależność lękową. Wykazuje objawy niepożądane podobne do chlorodiazepoksydu. Oksazepam (Oxazepam, Serax) będący, jak wspomniano, czynnym metabolitem diazepamu i chlorodiazepoksydu jest cennym lekiem anksjo-litycznym. Jego działanie miorelaksacyjne jest słabsze od diazepamu, działa słabiej uspokajająco-nasennie od diazepamu i chlorodiazepoksydu.